Zaoberáme sa všetkými procesmi volebnej kampane

Nastavíme stratégiu a taktiku volebnej kampane, komunikačné posolstvo a témy. Dbáme na to, aby klient vo všetkých svojich komunikačných výstupoch bol stále v súlade s posolstvom. Vytvoríme piliere posolstva a slogany.

Robíme základné (benchmarkové) prieskumy verejnej mienky, pravidelné testovanie pozície kandidáta (strany) a sledovanie vývoja reakcií verejnosti na témy a udalosti.

Poradíme, ako správne urobiť  “terénne práce”. Ako tvoriť databázu voličov, organizovať volebné stretnutia, pracovať s dobrovoľníkmi, alebo ako sa dá urobiť volebná mobilizácia. Ukážeme vám, ako sa dajú v teréne použiť nové technológie.

Poradíme, ako pracovať s médiami, ako zvládať krízovú komunikáciu a aj to, ako správne postupovať pri výbere reklamného priestoru. Ukážeme vám efektívny spôsob práce so sociálnymi médiami a internetom.

Pomôžeme vám so zaškolením volebného tímu a s nastavím organizačných procesov vo volebnej kampani. Nastavíme vám správny manažment volebnej kampane.